Obrázky gify blesky

Obrázky gify blesky 2 3

Obrázky gify blesky - Blesk 1

Blesk

obrázek blesk - několik ramen rozvětveného blesku křižuje tmavou noční oblohu, jsou to vlastně dva blesky, které se vzájemě střídají a doplňují

Obrázky gify blesky - Blesk 2

Blesk 2

obrázek blesk tvořený jedním silným ramenem nahoře se stáčejícím doleva

Obrázky gify blesky - Blesk 3

Blesk s intenzivním zábleskem

obrázek blesk s intenzivním zábleskem ozařujícím temnou noční krajinu

Obrázky gify blesky - Blesk 4

Blesk 4

obrázek blesk - dva po sobě následující blesky s bočnímy větvemi výboje prochází od pravého horního rohu obrázku k levému dolnímu rohu

Obrázky gify blesky - Blesk 5

Blesk 5

obrázek blesk - dvojblesk s krátkou prodlevou mezi blesky a dlouhou na konci

Obrázky gify blesky - Blesk 6

Blesk 6

obrázek blesk s intenzivní září v horní části

Obrázky gify blesky - Blesk 7

Blesk 7

obrázek zrcaldlově obrácený blesk č.6

Obrázky gify blesky - Blesk 8

Blesk 8

zrcadlově obrácený obrázek blesku č. 5

Obrázky gify blesky 2 3