Obrázek blesk

Obrázky gif > Obrázky gify blesky

Blesk

Blesk

Obrázek blesk. Chvilku je černá tma, potom vyjede levého horního rohu obrázku rozvětvený blesk, který míří směrem k pravému dolnímu rohu obrázku. Po nepatrné prodlevě následuje druhý blesk, sice menší, než první ale zato rozvětvenější, který zasahuje spodní okraj obrázku od levého dolního rohu až téměř k pravému. Poté následuje poměrně dlouhá prodleva a celý cyklus, při kterém následuje jeden blesk těsně za druhým, se opakuje.

Obrázky gify blesky 2 3